شنوایی شناسی

...این وب بچه های شنوایی علوم پزشکی تهران ورودی 91 است...

تولد بچه ها...

فاطمه زرین پور

2 فروردین

محمد بختیاری

20 فروردین

رضا آیت الهی

23 فروردین

فرناز طلایی

27 فروردین

عاطفه باقی

3 اردیبهشت

ترانه جعفرزاده

4 اردیبهشت

حسین حسینی

12 اردیبهشت

حسین ممبینی

14 اردیبهشت

شیما حبیب زاده

29 اردیبهشت

فاطمه رجبی

5 خرداد

نجمه جانی پور

9 خرداد

کیمیا شریفی

10 خرداد

پریا آئینی

14 خرداد

وحیده صحرایی

15 خرداد

زهرا صالحی

15 خرداد

علی اکبری

3 تیر

حسن آدشرین زاده

6 تیر

سمانه ترامشلو

13 مرداد

آرش گویا

24 مرداد

محمد زین

30 مرداد

اکبر عزیزی

1 شهریور

مهسا رضایی

11 شهریور

پدرام اکبرپور

13 شهریور

احسان خورشید

19 شهریور

بهداد دوستی

6 مهر

محدثه شمس

7 مهر

سیران کرمی

5 آبان

عاطفه نظری

8 آذر

حمیده سرشار

28 دی

امین شرفی

1 بهمن

انسیه غلامی

8 اسفند

زهرا کیایی پور

15 اسفند

 

[ چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 23:37 ] [ نیلوفر ] [ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه